Regulamin

Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 który zajmującym się sprzedażą odzieży i akcesoriów jest firma HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 Loekadia Zeżuła z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Zamkowej 56, o numerze NIP 8671029302  REGON 830245880
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Stroną dokonującą zakupów (Klientem) w Sklepie Internetowym HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015.
5. Klient składający zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem sklepu. Podczas składania zamówienia Klient potwierdza fakt iż zapoznał się z regulaminem i akceptacji go w obowiązującej formie.

Złożenie zamówienia

1.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz danych do kontaktu (telefon, e-mail)
2. Informacje podane przez Klienta podczas składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.
3. HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 umożliwia składanie zamówienia poprzez stronę Sklepu (on-line). W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności(opisane na stronie sklepu krok po kroku)
4. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Dostawa i płatność

1.Wszystkie produkty HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 zapakowane są w foliopaki na których znajduje się adres firmy.
2. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
3. Płatności za zakupione towary można dokonać za pomocą :
– przelew na konto:

Hardcore Division clothes 2015
Ul.Zamkowa 56
39-400 Tarnobrzeg
Nr konta Bankowego : Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy
15 1320 1537 0366 2982 3000 0001

4.Koszt dostawy:

– przedpłata na konto – 13 PLN
– za pobraniem – 18 PLN

5.Towar wysyłany jest za pośrednictwem IN POST oraz dostarczany na adres podany przez klienta podczas składania zamówienia.
6.Towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin ( w dni robocze ) od złożenia zamówienia. Przy wyborze płatności przelewem towar wysyłany zostanie po zaksięgowaniu wpłaty. Przy wyborze wysyłki za pobraniem towar wysłany zostanie po e-mailowym potwierdzeniu zamówienia
7.W momencie odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na
nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru, odpowiednio na adres:

Hardcore Division Clothes 2015
Ul.Zamkowa 56
39-400 Tarnobrzeg
info@hardcore-sklep.pl

4.W przypadku odstąpienia od umowy HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 został poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres:

Hardcore division clothes 2015
Ul.Zamkowa 56
39-400 Tarnobrzeg

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu .
7. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

Gwarancja i reklamacja

1.Wszystkie towary oferowane przez sklep HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 są fabrycznie nowe
2.Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na każdy zakupiony towar w naszym sklepie
3.Aby złożyć reklamację należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@hardcore-sklep.pl

– informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
– rodzaj i datę wystąpienia wady
– żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową
– dokładne dane składającego reklamację.

4.Posiadanie faktury VAT lub paragonu jest warunkiem uznania reklamacji.

5.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.

Polityka prywatności

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Zgodnie z tą Ustawą klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, oraz do dokonywania ich poprawek, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedawcę.

Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim(wykorzystywane są tylko w celach realizacji zamówienia)

Postanowienia końcowe

1.Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
3.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
4.HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.