Zwroty

Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru, odpowiednio na adres:

Hardcore Division Clothes 2015
Ul.Zamkowa 56
39-400 Tarnobrzeg
info@hardcore-sklep.pl

4.W przypadku odstąpienia od umowy HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 został poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres:

Hardcore division clothes 2015
Ul.Zamkowa 56
39-400 Tarnobrzeg

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu .
7. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

Gwarancja i reklamacja

1.Wszystkie towary oferowane przez sklep HARDCORE DIVISION CLOTHES 2015 są fabrycznie nowe
2.Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na każdy zakupiony towar w naszym sklepie
3.Aby złożyć reklamację należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@hardcore-sklep.pl

– informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
– rodzaj i datę wystąpienia wady
– żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową
– dokładne dane składającego reklamację.

4.Posiadanie faktury VAT lub paragonu jest warunkiem uznania reklamacji.

5.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.